Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Uncategorized

SONDAZH PËR PËRCAKTIMIN E PRIORITETEVE TË KOMUNITETIT

Të nderuar Qytetar!

Këshilli Bashkiak Roskovec, ka publikuar këtu një pyetësor përmes të cilit synon tërheqjen e mendimeve, rekomandimeve dhe sugjerimeve tuaja lidhur me prioritetet që duhen marrë parasysh nga Bashkia në proçesin e hartimit të Buxhetit Vjetor 2024.

Ky pyetësor është hartuar dhe menaxhohet nga Këshilli Bashkiak Roskovec, dhe do të jetë i hapur për publikun, përgjatë periudhës 01 Shkurt 2023 deri ne 28 Shkurt 2023.

Tërheqja e mendimeve dhe rekomandimeve Tuaja, do t’i shërbejë Këshillit për t’i rekomanduar administratës një listë prioritetesh për përdorimin e fondeve publike në ofrimin e shërbimeve në buxhetin e vitit 2024.

Rezulatet e këtij pyetësori do të publikohen në vazhdimësi në faqen e Këshillit Bashkiak Roskovec.

KLIKONI LINKUN E MËPOSHTËM PËR TË SHPREHUR MENDIMIN TUAJ:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nWQNBpMs0kSCAKPrnzxBYGANfsEacxVLhWnpsMyOI3RUOUVaNTBJRUo3RFcyOFdWMUQ1SDBOMDZUMi4u

Facebook
Facebook