Në shërbim të gjelbërimit, në shërbim të komunitetit- kjo është motoja e punës për brigadën e gjelbërimit që drejton z. Renato Bane. Që herët në mëngjes bëhet shpërndarja e detyrave. Vetë punonjësit janë të interesuar që të mirëmbajnë në vijëmësi sipërfaqet e gjëlbëruara nga ata vetë. Në fund të fundit puna e tyre vlerësohet nga komuniteti. Fotoreportazhi tregon një ditë punë nga kjo brigadë.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).