KAMPIONATI VOLEJBOLLIT PER VAJZA

Ditën e sotme u organizua kampionati i volejbollit për vajza midis shkollave të mesme të Bashkisë Roskovec : shkolla e mesme “Adem Vrapi” Roskovec, shkolla e mesme e bashkuar “Didin Bishani” Kurjan dhe shkolla jopublike “Goja e Artë”. Ky eveniment u zhvillua në ambientet e shkollës “Goja e Artë”. Emocione të shumta shoqëruan pjesëmarrësit dhe të ftuarit e pranishëm. Fituese e kësaj veprimtarie rezultoi shkolla “Goja e Artë”. Suksese të mëtejshme jo vetëm shkollës fituese por dhe shkollave pjesëmarrëse.

INFRASTRUKTURA RRUGORE

Pas përfundimit të rregullimit të rrugëve të brendshme “Refat Çepele” dhe “Jonus Çepele”, puna tashmë është zhvendosur në rrugët “Qazim Hoxha” dhe “Kito Goga”. Ka filluar faza e parë e punës e cila do të vazhdoj me lirimin e hapsirave publike. Infrastuktura rrugore me parametra europiane është objektivi kryesor i Bashkisë Roskovec. Për këtë arsye po i kushtohet një vëmendje e veçantë rrugëve dytësore të cilat po i kthejnë gjallërinë e humbur qytetit tonë.

ANALIZA VJETORE 2016

Ditën e sotme në Pallatin e Kulturës u zhvillua analiza 1-vjeçare e punës në kuadër të transparencës. Në këtë analizë morën pjesë kryetarja e Bashkisë Roskovec znj. Majlinda Bufi, K/Administratori, N/ Kryetarët e Bashkisë dhe Drejtuesit e Drejtorive të cilët prezantuan punën e tyre gjatë vitit 2016.
Gjithashtu të pranishëm ishin dhe punonjësit e Bashkisë. Në çdo prezantim u paraqitën punët e realizuara , investimet e kryera gjatë këtij viti dhe po ashtu u prezantuan dhe objektivat e çdo drejtorie për vitin 2017. Në fund të prezantimeve pati pyetje dhe sygjerime të cilat u dëgjuan me vëmendje të veçantë nga secili në mënyrë që ky vit i ri të jetë me sa më shumë efektivitet.

REHABILITIMI I QENDRES SUK 2

Bashkia Roskovec ka filluar nga puna për rehabilitimin e qendrës në Suk 2, Njësia Administrative Strum.
Fillimisht po punohet për rregullimin e ujrave të bardha. Më pas do të vazhdohet me fazat e tjera të projektit deri sa të arrihet nja ambient bashkohorë dhe të shëndetshëm.

PROJEKTI I SHKOLLES STRUM

Ditën e sotme në ambientet e Pallatit të Kulturës u zhvillua takimi i Kryetares së Bashkisë znj. Majlinda Bufi me drejtuesit e shkollave të Njësive Administrative Strum dhe Roskovec. Të pranishëm në këtë takim ishin edhe N/ Kryetari i Bashkisë z. Jorgo Begaj, Drejtori i Shërbimeve z. Arben Dukaj, Drejtori i Urbanistikës z. Rakip Hazizaj, Përgjegjëse e Arsimit dhe Shëndetësisë znj. Klarida Baba dhe disa mësues. Në këtë takim u diskutua rreth projektit më të ri të shkollës “7 Dëshmorët” Strum i cili do të realizohet si bashkëpunim i Bashkisë Roskovec dhe Trans Adriatic Pipeline (TAP) dhe gjetjes të një zgjidhje sa më të mirë për zhvillimin e mësimit për nxënësit e kësaj shkolle gjatë kryerjes së punimeve.

Transparencë

Si çdo fillim jave dhe sot u zhvillua mbledhja e Kryetares së Bashkisë Roskovec znj. Majlinda Bufi me N/ Kryetarët e Bashkisë, K/ Administratorin, Administratorët e Njësive Administrative dhe drejtuesit e Drejtorive. U diskutuan detyrat e përfunduara të caktuara nga java paraardhëse dhe problematikat qe hasen gjatë punëve të përditshme. Gjithashtu iu caktuan gjithësecilit detyrat që duhen zbatuar për këtë javë.

TROTUARI NE VELMISH

Kanë përfunduar punimet për trotuarin në Velmish. Prej shumë kohësh nuk ishte vënë dorë në këtë segment rrugor dhe kalimi në të ishte bërë pothuajse i pamundur. Gjatësia e këtij segmenti është 1272 metër linear.
Kishte ardhur koha për t’i risjellë jetën dhe gjallërinë edhe kësaj pjese dikur të harruar të Bashkisë Roskovec.

TAKIM INFORMUES

Ditën e sotme, më datë 1 shkurt 2017, në ambientet e Pallatit të Kulturës u zhvillua një takim me përfaqësues të Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror Fier. Takimi kishte karakter informues mbi sistemin e ri të dixhitalizuar , ngritjen e regjistrit elektronik pranë çdo njësie administrative, përcaktimin e kritereve dhe detajeve të formulës së unifikuar të pikëzimit për përfitimin e ndihmës ekonomike. Të pranishëm ishin z. Flamur Bufi dhe z. Endrit Dizdari përfaqësues të Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social Shtëtëror, Administratori i Njësisë Administrative Strum z. Ysenj Agaçi, Përgjegjësja e Shërbimit Social znj. Elfrida Goga, familje përfituese të skemës ekonomike si dhe qytetarë të tjerë të interesuar mbi këtë çështje.

REHABILITIM I SISTEMIT UJITES

Në Marinëz , njësia administrative Kuman .
Një investim sa i nevojshëm aq dhe i munguar për vite me radhë.
Përmes një bashkëpunimi midis Ministrisë së Bujqësisë , Bashkisë Roskovec me fonde te Bankës Botërore , po realizohet projekti i rehabilitimit të plotë të rrjetit ujitës . Përfitues janë fermerë të Vidhishtës , Marinzës , Roskovecit , Strumit dhe Velmishit .
Po punohet me ritme që ky projekt të përfundojë para sezonit të ujitjes .

Përroi Kuman- Vidhisht

Sot ka filluar pastrimi i përroit Kuman- Vidhisht me gjatësi 5 km. Puna ka nisur nga Kolektori dhe do të vazhdoj deri në Vidhisht. Në këtë mënyrë do të marri fund dhe problemi i kullimit të parcelave bujqësore që shtrihen gjatë gjithë gjatësisë së tij.