INFRASTRUKTURA RRUGORE

Vazhdojnë punimet në rrugët e brendshme të lagjeve. Jo vetëm rrugët kryesore me standarte dhe parametra urbanë, por edhe rrugët dytësore. Puna është zhvendosur në rrugën “Kito Goga” për ndërtimin e trotuarëve. Rrugët e brendshme të qytetit, sistemimi dhe riorganizmi i hapsirave publike do t’i japë një tjetër pamje lagjeve dhe gjithë qytetit.

Promovimi i Transparencës në Buxhetim në Nivel Lokal nëpërmjet Auditimit Social

Ditën e sotme në ambientet e Pallatit të Kulturës u zhvillua trajnimi për Promovimin e Transparencës në Buxhetimin në Nivel Lokal nëpërmjet Auditimit Social nga Fondacioni për Liri Ekonomike në mbështetje të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara Tiranë. Të pranishëm në këtë trajnim ishin drejtues dhe një pjesë e stafit të Bashkisë Roskovec. Synimi kryesor i projektit është të promovojë transparencën buxhetore dhe llogaridhënien për përdorimin e fondeve publike në nivel lokal ndërmjet përdorimit të instrumentave të medias sociale. Ajo c’ka u diskutua sot vinte theksin në reformën administrative- territoriale.

MBLEDHJE KESHILLIT BASHKIAK

Dje më datë 20.02.2017 u zhvillua mbledhja e Këshillit Bashkiak për vitin 2017. Në rendin e ditës ishin këto probleme:
1.Miratimi i Ndihmave Ekonomike për muajin Janar, Shkurt 2017
2.Miratimin për kryerjen e Partneritetit Publik Privat (PPP)
3.Dhënien e ndihmës financiare pronarëve të objekteve të dëmtuara, për shkaqe natyrore, në njësinë administrative Kuman.
4.Dhënien e ndihmës financiare në mënyrë të barabartë pronarëve të objekteve të dëmtuara, të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore, në fshatin Marinëz.
5.Projekt- ndërtim i Lapidarit të Dëshmorëve të luftës, Suk 1.
6.Projekt- ndërtimi i Lapidarit në fshatin Vlosh.
7.Miratimin e ndryshimeve në Buxhetin e Bashkisë për vitin 2017.
Për këto e disa probleme shtesë të tjera që u trajtuan në mbledhje të Këshillit Bashkiak u dhanë shpjegime nga stafi drejtues i bashkisë. Në fund u morën vendimet përkatëse.

RRETH RROTULLIMI ROSKOVEC

Vazhdojnë punimet për rreth rrotullimin në Roskovec. Këto ditë është punuar për ndërtimin e trotuarit dhe do të vazhdojë me shtrimin e rrugës. Edhe pak ditë na ndajnë deri në përfundimin me sukses të këtij investimi.

PERROI I VIDHISHTES

Ka ditë që dy eskavatorë po punojnë për pastrimin e përroit të Vidhishtës. Puna s’ka ndalur asnjë ditë që nga fillimi deri më sot. Deri tani janë pastruar 700 ml gjatësi . Shumë shpejt do të zgjidhen dhe problemet e fermerëve për kullimin e parcelave të tyre bujqësore përgjatë këtij përroi.

KAMPIONATI VOLEJBOLLIT PER VAJZA

Ditën e sotme u organizua kampionati i volejbollit për vajza midis shkollave të mesme të Bashkisë Roskovec : shkolla e mesme “Adem Vrapi” Roskovec, shkolla e mesme e bashkuar “Didin Bishani” Kurjan dhe shkolla jopublike “Goja e Artë”. Ky eveniment u zhvillua në ambientet e shkollës “Goja e Artë”. Emocione të shumta shoqëruan pjesëmarrësit dhe të ftuarit e pranishëm. Fituese e kësaj veprimtarie rezultoi shkolla “Goja e Artë”. Suksese të mëtejshme jo vetëm shkollës fituese por dhe shkollave pjesëmarrëse.

INFRASTRUKTURA RRUGORE

Pas përfundimit të rregullimit të rrugëve të brendshme “Refat Çepele” dhe “Jonus Çepele”, puna tashmë është zhvendosur në rrugët “Qazim Hoxha” dhe “Kito Goga”. Ka filluar faza e parë e punës e cila do të vazhdoj me lirimin e hapsirave publike. Infrastuktura rrugore me parametra europiane është objektivi kryesor i Bashkisë Roskovec. Për këtë arsye po i kushtohet një vëmendje e veçantë rrugëve dytësore të cilat po i kthejnë gjallërinë e humbur qytetit tonë.

ANALIZA VJETORE 2016

Ditën e sotme në Pallatin e Kulturës u zhvillua analiza 1-vjeçare e punës në kuadër të transparencës. Në këtë analizë morën pjesë kryetarja e Bashkisë Roskovec znj. Majlinda Bufi, K/Administratori, N/ Kryetarët e Bashkisë dhe Drejtuesit e Drejtorive të cilët prezantuan punën e tyre gjatë vitit 2016.
Gjithashtu të pranishëm ishin dhe punonjësit e Bashkisë. Në çdo prezantim u paraqitën punët e realizuara , investimet e kryera gjatë këtij viti dhe po ashtu u prezantuan dhe objektivat e çdo drejtorie për vitin 2017. Në fund të prezantimeve pati pyetje dhe sygjerime të cilat u dëgjuan me vëmendje të veçantë nga secili në mënyrë që ky vit i ri të jetë me sa më shumë efektivitet.

REHABILITIMI I QENDRES SUK 2

Bashkia Roskovec ka filluar nga puna për rehabilitimin e qendrës në Suk 2, Njësia Administrative Strum.
Fillimisht po punohet për rregullimin e ujrave të bardha. Më pas do të vazhdohet me fazat e tjera të projektit deri sa të arrihet nja ambient bashkohorë dhe të shëndetshëm.

PROJEKTI I SHKOLLES STRUM

Ditën e sotme në ambientet e Pallatit të Kulturës u zhvillua takimi i Kryetares së Bashkisë znj. Majlinda Bufi me drejtuesit e shkollave të Njësive Administrative Strum dhe Roskovec. Të pranishëm në këtë takim ishin edhe N/ Kryetari i Bashkisë z. Jorgo Begaj, Drejtori i Shërbimeve z. Arben Dukaj, Drejtori i Urbanistikës z. Rakip Hazizaj, Përgjegjëse e Arsimit dhe Shëndetësisë znj. Klarida Baba dhe disa mësues. Në këtë takim u diskutua rreth projektit më të ri të shkollës “7 Dëshmorët” Strum i cili do të realizohet si bashkëpunim i Bashkisë Roskovec dhe Trans Adriatic Pipeline (TAP) dhe gjetjes të një zgjidhje sa më të mirë për zhvillimin e mësimit për nxënësit e kësaj shkolle gjatë kryerjes së punimeve.