Mbledhja e parë e Këshillit Bashkiak për vitin 2021

Ditën e djeshme u zhvillua mbledhja e parë e Këshillit bashkiak për vitin 2021.
Në rend dite u diskutuan dhe miratuan vendimet si më poshtë:👇
1. Miratimi i rendit të ditës së mbledhjes.
2. Informacion mbi Vendimet e Këshillit të mbledhjes së muajit Dhjetor 2020.
3. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar të Këshillit Bashkiak.
4.Miratimi për dhënien e Ndihmës Ekonomike nga fondi i kushtëzuar deri në 6% për periudhën 1-31 Dhjetor 2020.
5. Për miratimin e kritereve për familjet në nevojë që do të trajtohen me ndihmë ekonomike, nga fondi i kushtëzuar deri në 6% për bllok-ndihmën për vitin 2021.
6. Për anulim të VKB Nr.100 datë 30.12.2020 “Për miratimin për aplikim të Bashkisë Roskovec në partneritet me subjektin/subjektet privat përkatës,në programin “IPARD II”,thirrja III-të,të AZHBR-së.
7. Për miratimin e përdorimit të fondeve të trashëguara nga viti 2020 (të korektuara).
8. Një shtesë në vendimin Nr.89 datë 02.12.2020
9. Diskutime dhe komente të qytetarëve.

Një muze në qytetin e Roskovecit

Një muze në qytet ???
Vendimin e parë në KB-së sapo e kemi marrë .
📍Takimin e dytë pas atij me grupin nismëtar, e kemi realizuar sot .
✅Një thirrje për të gjithë bashkëqytetarët , banorë ose jo sot në Roskovec :
Nëse keni objekte të vjetra , dokumenta të shkruara ,foto që pasyrojnë realitetin në vite , ju ftojmë të bashkoheni me këtë nismë ;
kontribuoni sado pak të krijojmë memorien tonë të përbashkët ,
që t’ua lëmë brezave si vlerën tonë më të mirë në këtë truall ku jetojmë të gjithë së bashku !
✅Gjithësecilit do t’ju jemi shumë falenderues dhe mirënjohës !
#BashkiaRoskovec

Takimi i përjavshëm me komunitetin

Përballja, komunikimi na bën edhe më të përgjegjshëm në punën tonë.
Sot në takimin e përjavshëm me qytetarët, në të cilin u adresuan problematika ✍
dhe i’u dhanë shpjegime e sqarime të nevojshme.📝
Komunikimi dhe transparenca janë dy elemente që na udhëheqin në punën tonë të përditshme në marrëdhënie me qytetarët tanë.🤝
#BashkiaRoskovecBashkiaqëduam
#transparencë
#mbështje

‘Dita Botërore e Edukimit Mjedisor’

Sot në 26 Janar , në Ditën Botërore të Edukimit Mjedisor, Sektori i menaxhimit të projekteve, Sektori i Arsimit dhe Sektori i Mjedisit në Bashkinë Roskovec , organizuan : marshimin me biçikleta me fëmijët e Kopshtit “Lulet e Jetës” ;
pankartat dedikuar mjedisit ;
koshat të krijuar me materiale të ripërdorura të ndara sipas ngjyrave, si një sinjal sensibilizues për mbrojtjen e mjedisit dhe si simbol i të jetuarit në mënyrë ekologjike.
Edukimi mjedisor është një proçes dinamik dhe gjithëpërfshirës , që kërkon të zgjojë tek qytetarët ndërgjegjësimin mbi problemet mjedisore. Edukimi i fëmijve sot, sjell të nesërmen me të rinj dhe breza të edukuar me dashurinë për mjedisin dhe planetin tokë në të cilin në jetojmë.🌱🌱🗑️♻️

Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit të Bashkisë Roskovec

-Në mbështetje të ligjit Nr.139/2015”Për  Vetëqeverisjen Vendore”,Neni 17,53 i tij,njoftoheni se ditën e Premte  datë 29.01.2021,ora 1400, në sallën e Këshillit ,organizohet mbledhja e Këshillit Bashkiak mbledhje e radhës.Lutemi të paraqiteni në mbledhje me maska.Rendi i ditës:

 

  1. Miratimi i rendit të ditës së mbledhjes.
  2. Informacion mbi Vendimet e Këshillit të mbledhjes së muajit Dhjetor 2020.
  3. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar të Këshillit Bashkiak.
  4. Për dhënien e Ndihmës Ekonomike nga fondi i kushtëzuar deri në 6% për periudhën 1-31 Dhjetor 2020.
  5. Për miratimin e kritereve për familjet në nevojë që do të trajtohen me ndihmë ekonomike,nga fondi i kushtëzuar deri në 6% për bllok-ndihmën për vitin 2021.
  6. Për anulim të VKB Nr.100 datë 30.12.2020 “Për miratimin për aplikim të Bashkisë Roskovec në partneritet me subjektin/subjektet privat përkatës,në programin “IPARD II”,thirrja III-të,të AZHBR-së.
  7. Për miratimin e përdorimit të fondeve të trashëguara nga viti 2020 (të korektuara).
  8. Diskutime dhe komente të qytetarëve.

Pamje me lule të reja shumëngjyrëshe i shtohen hapësirave publike të qytetit tonë.

Pamje me lule të reja shumëngjyrëshe i shtohen hapësirave publike të qytetit tonë.🌼🌺🏵🌸🌹

“Dita Ndërkombëtare e Arsimit”

“Pa arsim , nuk ka të ardhme “ – kjo ishte moto e aktivitetit në Ditën Ndërkombëtare tē Arsimit”. Drejtoria e Arsimit, Kulturës dhe Projekteve sociale, Bashkia Roskovec në bashkëpunim me ZVAP Roskovec , Organizuan këtë aktivitet i cili bëri bashkë fëmijë të talentuar, prindër, mësues, miq e të ftuar 👉duke përcjellë mesazhin e të drejtës për arsim pa dallim feje, race dhe ngjyre.📖👏👏

Të nderuar qytetarë

Të nderuar qytetarë,

Ju njoftojmë se ditën e Premte, më datë 21.02.2020, pranë ambienteve të Sallës së Këshillit Bashkiak (Kinemaja), ora 12:00, do të zhvillohet dëgjesa publike në kuadër të prezantimit dhe diskutimit të Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Roskovec.

Ky takim ka si qëllimin kryesor bashkëpunimin dhe mbledhjen e rekomandimeve të cilat do të shërbejnë për ndryshimine Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Roskovec,nëse do të jetë e nevojshme.
Ftojmë çdo banorë të komunitetit të Roskovecit dhe të gjithë palët e interesuara të bëhen pjesë e kësaj dëgjese duke garantuar një proçes transparent dhe gjithëpërfshirës!
Për çdo të interesuar i cili kërkon të njihet me materialin mund të paraqitet pranë zyrës së Informacionit të Bashkisë Roskovec.
#PlaniPërgjithshëmVendor
#BashkiaRoskovec