Investojmë pë të rinjtë

Një aktivitet ndryshe në shkollën 9- vjeçare “Rexhep Kothere”, Kuman, aktivitet i organizuar nga përfaqësuesi i “Peace Corps” z. Robert White dhe Koordinatori i “Social Qendër Komunitare” z. Endri Goga në bashkëpunim me Drejtorin e shkollës z. Margarit Dhima.
Z. White iu foli nxënësve për rolin e tij si vullnetar i “Peace Corpus” dhe ndau me ta eksperiencat dhe impresionet e tij nga vendet ku ai kishte jetuar e punuar.
Etja e madhe e nxënësve për të mësuar më shumë për “Peace Corps” dallohej në pyetjet e shumta që ata I bënin z. White.
Ky është vetëm fillimi…
Aktivitetet të tjera na presin.

Takime në shkolla

Një aktivitet ndryshe në shkollën 9- vjeçare “Rexhep Kothere”, Kuman, aktivitet i organizuar nga përfaqësuesi i “Peace Corps” z. Robert White dhe Koordinatori i “Social Qendër Komunitare” z. Endri Goga në bashkëpunim me Drejtorin e shkollës z. Margarit Dhima.
Z. White iu foli nxënësve për rolin e tij si vullnetar i “Peace Corpus” dhe ndau me ta eksperiencat dhe impresionet e tij nga vendet ku ai kishte jetuar e punuar.
Etja e madhe e nxënësve për të mësuar më shumë për “Peace Corps” dallohej në pyetjet e shumta që ata I bënin z. White.
Ky është vetëm fillimi…
Aktivitetet të tjera na presin.

Mbledhja e Këshillit Bashkiak

Mbledhja e parë e Këshillit Bashkiak për vitin 2018 u zhvillua ditën e djeshme, më datë 19 Janar.
Në rendin e ditës u diskutuan këto çështje:
1. Miratimi i fondit për pagesën e personave me aftësi të kufizuar dhe invalideve të punës për periudhën 1-31 Janar 2018.
2. Propozim për dhënien e Ndihmave Ekonomike për periudhën 1-31 Janar 2018. (Skema e re)
3. Mbledhja e Taksave dhe Tarifave familjare nëpërmjet një agjenti.
4. Krijimi i Inspektoriatit Vendor të Bashkisë Roskovec.
5. Krijimi i “Grupeve Lokale të Veprimit”(GLV) / “Local Action Groups”(LAG) për fermerët të cilët operojnë në Bashkinë Roskovec.
6. Miratimi i Memorandumit të Mirëkuptimit midis Zyrës së Këshillit të Europës Tiranë, Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Bashkisë Roskovec, për projektin ROMACTED : “Promovimi i qeverisjes së mirë dhe fuqizimit të komunitetit rom në nivel vendor”.
7. Informacion drejtuar Këshillit.
#Informohuni
#Mbledhja_e_Këshillit_Bashkiak

Arsim Cilësor

Në një takim të zhvilluar me Kryetaren e bashkisë znj. Majlinda Bufi, nxënësit e senatit të shkollës “Adem Vrapi” shprehën të gjitha kërkesat e tyre.
Një nga kërkesat ishte ngritja e një laboratori bio- kimik në mënyrë që të gjitha informacionet teorike të marra gjatë orëve mësimore, t’i praktikojnë.
Kryebashkiakia premtoi se do të jetë prioritet i punës së saj plotësimi i të gjitha kushteve të nevojshme për mbarëvajtjen e proçesit mësimor.
Si një premtim i mbajtur i Kryetares znj. Bufi , ju sjellim foto të realizuara gjatë një ore mësimore në lëndën e kimisë, në laboratorin e sapo ndërtuar në shkollën “Adem Vrapi”.

 

Takime me komunitetin

Ditën e sotme pritja me komunitetin u zhvillua nga N/Kryetari i bashkisë Roskovec z. Isa Hoxha.
Të gjithë qytetarët u pritën dhe u sqaruan për çdo shqetësim dhe problem që kishin.
Prioriteti ynë jeni JU.
Të jemi afër jush dhe t’i japim zgjidhje problemeve tuaja është një nga prioritetet kryesore për mbarëvajtjen e punës sonë.

Kujtojmë të shkuarën

Data 10 Janar, përvjetori i “Çetës së Jagodinës”.
Aktiviteti i sotshëm u zhvillua në përkujtim të kësaj ngjarje. Të pranishëm ishin Kryetari i Veteranëve të qarkut Fier z. Vasillaq Toska, përfaqësues nga bashkia Roskovec z. Dritan Shahu, z. Thoma Goga, z. Ervin Agaçi, pjesëtarë të famijeve të veteranëve dhe të dëshmorëve, intelektualë, banorë të zonës etj. Të gjithë përfaqësuesit folën me radhë për rolin dhe kontributin e çetës.
Në kuadër të kësaj përkujtimore i’u dha dëshmia e veteranit z. Ramadan Pirra dhe z. Hysen Xhindi.
#Kujtojmë_të_shkuarën

Transparencë ndaj komunitetit

Transparenca dhe llogaridhënia ishin dy nga elementët të cilët e kishin renditur bashkinë Roskovec si një nga bashkitë më të mira në vend.
Transparenca ndaj komunitetit nuk është vetëm një detyrim ligjor por edhe një detyrim moral. Ditën e sotme Kryebashkiakia znj. Majlinda Bufi zhvilloi takime me të gjithë punonjësit sipas drejtorive përkatëse. Në këto takime u diskutuan të gjitha detyrat e caktuara dhe prioritetet e tyre për këtë vit të ri.
#Transparencë_ndaj_komunitetit
#Shërbim_cilësor

 

Bashkitë për Evropën

“Bashkitë për Evropën” është projekti më i ri i financuar nga Bashkimi Evropian në Shqipëri me synim mbështetjen e ngritjes së një zyre evropiane lokale në secilën prej 61 bashkive, tashmë e hapur si zyrë pranë bashkisë Roskovec (Këndi i BE)
Projekti, i pari në llojin e vet në vendin tonë, synon të ndihmojë njësitë vendore të sjellin më afër qytetarëve të tyre Bashkimin Europian, të lehtësojë ndërlidhjen dhe ndarjen e përvojave mes bashkive dhe dialogun me qeverinë qendrore dhe Delegacionin e BE-së.
Niveli vendor është aty ku qytetarët dhe autoritetet janë më pranë njëri-tjetrit. Pjesa më e madhe e zbatimit të legjislacionit të BE-së ndodh në nivel vendor. Afrimi i BE-së me qytetarët dhe qeveritë vendore është kyç për aspiratën e Shqipërisë për në BE.